Fordítóiroda

A pozíciót általában egy HR-specialista, fordítóirodai PM és QA-szakember ötvözete tölti be, némi pszichológiai ismerettel és pedagógiai gyakorlattal felvértezve. Vérbeli fordítóipari szuperhős!

Vendor menedzser egy fordítóirodában

Fordítóirodai berkekben régebben gyakran találkoztunk azzal a mondással, hogy a magára valamit is adó fordítóiroda rendelkezik saját vendor menedzserrel. Igaz, akkoriban még egybeírtuk (vendormenedzser), ami egybe tartozott, nem áldoztuk fel a helyesírást a Google SEO oltárán. A nagy fordítóirodákban azért van szükség a vendor menedzser munkájára, mert a szabadúszó fordítók felkutatásával, felvételével és általános boldogságával ez a munkatárs volt hivatott foglalkozni. A vendor menedzser az alvállalkozói adatbázis kezelője, a fordítók, tolmácsok, lektorok, szerkesztők és szövegírók (tehát a fordítóiroda oldaláról megközelítve, a vendorok) elsődleges kapcsolattartója.

Más fordítóirodákban Community Manager, Talent Manager, Recruiter, Supply Chain Manager, Globalization Vendor Manager vagy Vendor Success Manager néven is találkozhatunk vendor menedzserrel.

Vendor menedzser a Villámfordítás fordítóirodában

A Villámfordítás több mint kétezer szakemberrel dolgozik együtt, ezért egyetlen vendor menedzser nem tudna minden feladatot ellátni. Annak érdekében, hogy a projekteket kezelők is közvetlen kapcsolatban állhassanak a vendorokkal, a projektvezetők megosztott feladatként átveszik a vendor menedzser munkakörének egy részét. De nem az egészet, hiszen a speciális helyzetek megoldására azért szükség van egy kiemelt vendor menedzserre is, akihez a projektektől függetlenül is fordulhatnak a velünk dolgozó partnereink.

A Villámfordítás fordítóiroda vendor menedzsere Dudás Éva.

Vendor menedzser

A vendor menedzser egy kicsit HR-specialista is

A vendor menedzser napi feladatai közé tartozik a tehetséges és nagy tudású szabadúszó fordítók kiválasztása és a velük való megállapodás. Ő egyezteti, hogy a fordítóiroda milyen együttműködésre kész, milyen elvárásai vannak, mennyire tud alkalmazkodni a bedolgozó partnereihez. Segít a beilleszkedés, azaz az onboarding folyamatában, megtudja, hogy az új vendor mihez ért, miben jó és mit vállal. Végül felhívja a projektvezetők figyelmét az új szabadúszó szakemberre, segít abban, hogy bekerüljön a mindennapi folyamatokba. A fordítók hozzá fordulhatnak, ha általános problémával szembesülnek, ezért a vendor menedzser mindig tartogat a mandzsettája alatt néhány előrántható megoldást.

Egy kicsit fordítóirodai PM

Ki más tudná megmondani, hogy milyen szakértelemre van szükség, mint a fordítóirodai projektvezető, aki közvetlen hozza a híreket az ügyfelektől. A PM a célok ismeretével, a gyors döntéseivel, a megoldásra törekvésével kiváló alaptudást ad a vendor menedzsernek. Minden PM egy kicsit vendor menedzser is és ez fordítva is igaz: minden VM egy kicsit PM-kedik is.

Egy kicsit QA specialista

Mivel a vendor menedzser az ideje nagy részét azzal tölti, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező szabadúszó fordítókat keres, így fontos tudnia, hogy a megtalált szakember tényleg hozza-e az elképzeléseit. A vendor menedzser ezért mindig rajta tartja a szemét a kiválasztottakon és követi, hogy jól végzik-e a feladataikat, szükségük van-e segítségre. Ha szükséges, akkor tréninget szervez, visszajelzést küld és szép munka esetén nem hallgatja el az elégedettségét.

Vendor menedzser feladatai

Egy kicsit pszichológus

A vendor menedzser olvas a sorok között. Böngészi a nyilvános adatbázisokat (igen, kb. mindent, a szaknévsoroktól kezdve a közösségi hálókig), amit elér és megpróbálja kivenni az adatlap sorai mögött kibontakozó szakmai profilt. Vajon a munka sikerélményhez juttatja majd a szakembert? Elégedett lesz, jó lesz vele dolgozni? Vajon motivált és nem hagy majd cserben az első nehézség felmerülésekor? Komolyan veszi majd a határidőket, fejlett felelősségtudattal rendelkezik? Rugalmas, alkalmazkodik az újdonságokhoz, egyedi kívánságokhoz? A vendor menedzsernek természetesen nemcsak a hazai pályát, hanem néhány más ország és kultúra sajátosságait is ismernie kell, hiszen a vadászterülete az egész világ.

Egy kicsit pedagógus

Ha a megfelelő szakértelem nem áll rendelkezésre, akkor a vendor menedzser nem adja fel, gyakornoki programot indít, pályakezdőket fogad, tanfolyamot szervez és kineveli magának a kívánt szakértőt. Segít a szakemberek fejlődésében, tanácsokkal is segíti a folyamatos tanulásukat, az új technológiákhoz való alkalmazkodásukat. Tapasztalata bőven van, hiszen ő mindenkivel “beszél”.

Minden projekthez egyedileg illeszt vendort

A vendor menedzser minden projekthez tud megfelelő szakembert ajánlani. Az alvállalkozói adatbázis kezelőjeként minden szakemberről tudja, mihez ért a legjobban és így tőle kérnek tanácsot a PM-ek, amikor a fordítási feladathoz legjobban illeszkedő szakfordítóra van szükség. A kreatív feladatokhoz kreatív fordítót ajánl, míg a pontosságot igénylő szakterületekhez a szöveghűséget szem előtt tartó szakembert.

Vendor manager: fordítóiroda

Az alvállalkozói adatbázis kezelője

Az alvállalkozói adatbázis a fordítóirodának dolgozó szabadúszó szakemberek nyilvántartására szolgál. A benne lévő adatok alapján tudják például a projektvezetők és a vendor menedzser kiválasztani a fordítási feladatokra leginkább megfelelő szakfordítót. Az alvállalkozói adatbázisban lévő adatokat rendszeresen frissíteni kell, hiszen a szakemberek szakértelme változik, a kapacitásuk bővülhet vagy csökkenhet, a szakterületeik módosulhatnak. A vendor menedzser minden információt feljegyez és felvezet a vendor adatlapjára, rákérdez a változásokra, visszajelzést kér a kollégáitól. Az új belépőket teszteli, ha pedig már beváltak, akkor a tapasztalatukat rögzíti, a fejlődésüket követi. Még arra is figyel, hogy ha egy alvállalkozó több vagy épp kevesebb feladatot szeretne, akkor a lehetőségei szerint a fordítóiroda eleget tegyen a kívánságának.

A sikerélmény forrása

A fordítóiroda alvállalkozójaként dolgozó szakemberek a legtöbb esetben láthatatlanok maradnak a fordítás megrendelője, vagy a fordítás közönsége számára. De ennek nem feltétlenül kell így lennie, hiszen a fordítónak van egyéni szakértelme, egyéni stílusa, sőt egyéni neve is. Miért ne lennénk büszkék rá, hogy ezt vagy azt a munkát ki végezte?

A vendor menedzser feladata, hogy a fordító szemszögéből is megvizsgáljon helyzeteket, tudatosítsa a környezetében a fair trade, a méltányos üzlet szemléletét. Csak akkor beszélhetünk sikerről, ha minden szereplő jól jár a kapcsolattal, és ezt a célt a felek tudatosan követik. A háttérben dolgozó szakember a vendor menedzsertől kapja meg a visszajelzést, így sokszor a sikerélményt és a motivációt is.

A little bit of…

Végül nem szabad megfeledkeznünk a vendor menedzserek nemzetközi indulójáról sem!

 

Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit of...)