Fordítóiroda

A biztonsági adatlap (biztonságtechnikai adatlap, SDS, MSDS, PSDS) információt szolgáltat a vegyszerek, anyagok és termékek biztonságos felhasználásáról, fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a tárolásáról.

Tipp
Készíttesse a fordítást ISO 9001 és ISO 17100 tanúsítvánnyal rendelkező fordítóirodával.

Fordítási árajánlat: Árajánlat kérése

A biztonsági adatlap neve angolul safety data sheet – SDS, németül Sicherheitsdatenblatt (SDB). A biztonsági adatlapok fordítása a külföldről származó termékek hazai forgalomba hozatala (import), illetve a hazai termékek külföldi forgalmazása (export) esetén szükséges. Használata kötelező, ezt az Európai Unió 1907/2006 (REACH) rendelete írja elő.

2023. változások a biztonsági adatlap követelményeiben
2023. január 1-től kötelezően érvénybe lép a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete, mely módosította a REACH II. mellékletét, amely tartalmazza a biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeit. 2023. január 1-től már csak és kizárólag az EU 2020/878 rendelete szerinti adatlap használható fel, tehát gyakorlatilag az összes felhasznált anyag biztonsági adatlapját ellenőrizni és lecserélni szükséges.

Új szabályozás 2024-től

Az SDS (biztonsági adatlap) szabályozásában több lényeges változás történt, amelyek a REACH- és CLP-rendelet módosításaira épülnek és kihatnak a 2024-es szabályozásra. Itt vannak a legfontosabb pontok:

Módosítások a REACH rendeletben és a II. mellékletben: Minden vegyi keverék szállítójának kötelező teljesítenie a REACH 31. cikkében és a II. mellékletében foglalt kötelezettségeket. Az (EU) 2020/878 rendelet módosításokat vezetett be, beleértve az anyagok nanoformáira, az endokrin zavaró tulajdonságokra, az egyedi koncentrációs határértékekre, M-tényezőkre és akut toxicitási becslésekre vonatkozó új előírásokat.

Veszélyességi osztályok és kritériumok módosítása: Az (EU) 2023/707 rendelet új veszélyességi osztályokat és kritériumokat vezet be, beleértve az endokrin zavarokat az emberi egészségre és a környezetre, valamint a PBT, vPvB, PMT és vPvM kategóriákat.

Új veszélyességi osztályozási és címkézési szabályok: 2023. április 20-tól lépnek hatályba az új szabályok, amelyek alapján a gyártók, importőrök, továbbfelhasználók és forgalmazók maguk is besorolhatják anyagaikat és keverékeiket.

Felkészülés a változásokra: A vállalatoknak felül kell vizsgálniuk profiljukat és az ellátási láncban elfoglalt pozíciójukat, azonosítaniuk kell a szállított és felhasznált összes anyagot, keveréket és terméket, és meg kell tervezniük a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében szükséges lépéseket.

Ezek a változások jelentős hatással vannak a vegyi anyagokat és keverékeket gyártó, importáló vagy felhasználó vállalatokra, és szükségessé teszik az SDS dokumentációk frissítését és a megfelelőségi folyamatok átalakítását.

Biztonsági adatlapok fordítása

A fordítás során a Villámfordítás fordítóiroda ellenőrzi, hogy az adatlapok szövegében található-e ismétlődés. Munkatársaink azt is megvizsgálják, hogy a már készen rendelkezésre álló biztonsági adatlapok és a megrendelőnk által hozott adatlap között van-e átfedés. Szinte biztos, hogy találunk ismétlődéseket, amelyeket nem szükséges újból lefordítani, így a megrendelőnek sem kell kifizetnie. Ezzel a módszerrel a biztonsági adatlapok fordítási díja általában a töredékére csökken.

Pontos árajánlatért kattintson az alábbi gombokra

Árak és határidők és Árajánlat kérése

A biztonsági adatlapok szerkezetét és tartalmát jogszabály írja elő, a benne szereplő biztonsági mondatok pedig szintén szabvány szerint alakulnak, amelyek megfelelőségét is vizsgáljuk a fordítás során.

Biztonsági adatlapok fordítása szakmai lektorálással, elsőbbséggel, szükség esetén nagyon gyorsan és az ismétlődések kiszűrése révén rendkívül kedvező áron.

Az SDS fordítását az alábbi nyelvekre vállaljuk:

angol, arab, bolgár, bosnyák, cseh, dán, finn, francia, görög, héber, holland, horvát, japán, kínai, lengyel, lett, litván, macedón, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, szerb, szlovák, szlovén, svéd, török, ukrán

A biztonsági adatlap fordítását PDF formátum és DOC, DOCX formátum esetén is el tudjuk végezni úgy, hogy az eredeti formátumot (és elrendezést, tördelést, tagolást) megtartjuk, a szöveget pedig a kért nyelvre fordítjuk.

A Villámfordítás Fordítóiroda elérhetősége: