Fordítóiroda
Klaudy Kinga tanárnő felajánlotta, hogy a fordítás elméletéről szóló tantárgyának egy teljes félévét megosztja a fordítási és tolmácsolási szakmai iránt érdeklődőkkel. Az előadások videóra rögzítését és feldolgozását a Villámfordítás Fordítóiroda vállalta, a közreadásban és terjesztésben pedig a fordit.hu kap szerepet. A szemeszter mind a 10 előadása nyilvánosan és szabadon megtekinthető.

 

Prof. dr. Klaudy Kinga nyelvész, a nyelvtudomány doktora, a fordítástudomány professzora. 1997 és 2013 között az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének vezetője, a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének elnöke, a Fordítástudományi Doktori Program megalapítója. A hazai fordítók és tolmácsok nagy része a tankönyveiből és előadásaiból tanult. 1945-ben, Budapesten született. 2014-ben a jövő szakembereit a fordítás elméletére, gyakorlatára és kutatására tanítja.

 

 

Klaudy Kinga tanárnő és a szervező Villámfordítás fordítóiroda az előadássorozat közreadását a fordítói és tolmács szakma előtti tiszteletük jeléül teszik. Célunk, hogy a fordítás iránt érdeklődő hallgatók betekintést nyerhessenek e tudományba és kedvet kaphassanak a fordítóképzéshez. Fontos számunkra, hogy a fordítói pályán dolgozók megismerhessék a fordítóképzés alaptantárgyának 2014-es újdonságait és feleleveníthessék ismereteiket. Bízunk benne, hogy sokan csatlakoznak az előadássorozathoz a Youtube-on és Facebookon megosztják a posztokat és saját gondolataikat is, és részvételükkel interaktívvá teszik ezt az eseményt.1. rész: A fordítástudomány keletkezése

A fordításról való gondolkodás nyelvészet előtti története. A fordítói tevékenység jellege, eszköze és tárgya. Van-e folytonosság a fordításelméletben? A műfordítás és a szakfordítás arányának megváltozása.

Megtekintés

2. rész: A fordítástudomány irányzatai

Fordításelmélet és kontrasztív nyelvészet. A fordításelmélet és a kontrasztív nyelvészet különbsége. Fordításelmélet és kontrasztív szövegnyelvészet. A dinamikus kontrasztok kutatása.

Megtekintés

3. rész: Szociolingvisztika

Mit kutat a szociolingvisztika, mi érdekes ebből a fordítástudomány számára. A pragmatikai adaptáció történelmi áttekintése. Egyéni beszédsajátosságok, tájnyelvi jellegzetességek visszaadása.

Megtekintés

4. rész: A fordító láthatatlansága

Közösségi tolmácsolás. Bírósági tolmácsolás. Médiafordítás. A fordító helye és szerepe a társadalomban. A fordító láthatatlanságának értelmezése a műfordításban, a szakfordításban és a fordítástudományban.

Megtekintés

5. rész: Pszicholingvisztika

Percepció és produkció a fordításban. Fordítás és kétnyelvűség. A szinkrontolmácsolás mint pszicholingvisztikai kísérlet. A hallgatás és a beszélés egyidejűsége. A percepció aktivitása. Tolmácsolástól független kísérletek.

Megtekintés

6. rész: Szövegnyelvészet

Szövegközpontúság a fordításban. Eltávolodás a szövegtől. A törvényszerű megfelelések elmélete. Nida és Taber korai szövegnyelvészeti megközelítése. Visszatérés a szöveghez. Mi különbözteti meg a szöveget a nem szövegtől?

Megtekintés

7. rész: Szövegtípusok fordítása

Kohéziós és koherenciális eltolódások a fordításban. Kvázi helyesség. A szövegtípusok felőli megközelítés. Reiss fordításközpontú szövegtipológiája. A tartalomközpontú szöveg fordítása.

Megtekintés

8. rész: A fordítás nyelvészeti modelljei

Analízis és szintézis. Az átváltási szakasz. A fordítás folyamatának modellálása. A denotatív (szituatív) modell. A denotatív modell előnyei és hátrányai. A transzformációs modell.

Megtekintés

9. rész: Az ekvivalencia

Az olvasó, a fordító és a kutató ekvivalencia-felfogása. Az ekvivalencia különböző megközelítései. Catford ekvivalencia-felfogása. Nida ekvivalencia-felfogása.

Megtekintés

10. rész: Merre tart ma a fordítástudomány?

Új műhelyek. Új folyóiratok. Új könyvsorozatok, enciklopédiák. Új kutatási módszerek (empirikus módszerek). A Cloze-teszt. A kérdőíves módszer. A kvázi-helyesség és az olvasói elvárások tesztelése.

Megtekintés