Fordítóiroda

Az igényes és költséges fenntarthatósági jelentés elkészítését megkoronázza, ha az minél nagyobb célközönséghez jut el és a más nyelven olvasók is értékelik a jelentésben található információkat. A több nyelvre fordítás precíz tervezést és tapasztalatot igényel, viszont gyorsabb megtérülést ígér a megrendelőnek a következő években.

ESG jelentés magyar, angol, német, francia, olasz nyelven

Röviden az ESG-ről

Amikor az EU döntéshozói végül elfogadták a tudósok álláspontját, hogy egy lehetséges klímakatasztrófa csak közös erővel előzhető meg, akkor elhatározták, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 2050-ig nettó nullára csökkentik. Ehhez 2022-ben elfogadták a fenntarthatósági jelentésekről szóló irányelvet (CSRD), amely jelentősen bővíti az addig hatályos NFRD-ben foglaltakat. Végül kibővítették a jelentési kötelezettséget a környezeti hatásokon felül társadalmi és irányítási információkkal is. Így jött létre 2023 legfontosabb betűszava, az ESG.

Az ESG az Environment (Környezet), Social (Társadalmi), Governance (Irányítás) szavak rövidítése. Ez a három tématerület, amiben a vállalatoktól elvárt a jelentéstétel (ld. a pilléreket). Az ESG célja a vállalatok tevékenységében rejlő kockázatok és lehetőségek megismerése.

Az ESG jelentések keretrendszere

Az ESG-t jelentéstételi keretrendszerként tartják számon, és a vállalatok fenntarthatósági jelentés-sztenderdek alapján döntik el, hogy mit és hogyan jelentsenek. A leggyakrabban használt jelentéstételi keretrendszer a Global Reporting Initiative (GRI) és a Sustainable Accounting Standards Board standard (SASB). A jelentés leggyakoribb formája egy fenntarthatósági jelentés közzététele, ezzel bemutatva a vállalat ESG teljesítményét.

A vállalati tanácsadással foglalkozó Deloitte, KPMG, Ernst & Young, valamint a hazai bankok és nagy befektetési tanácsadók kiemelten foglalkoznak a környezetvédelmi és fenntarthatósági (ESG) szempontokkal. Saját maguk számára is elkészítik az ESG jelentésüket, és az ügyfeleiknek is segítenek tanácsadással, adatszolgáltatással és konzultációval. A jelentések magyar, angol, német, francia, olasz vagy más európai nyelvekre való lefordításával pedig a Villámfordítás fordítóiroda áll a jelentéskészítők rendelkezésére.

A jelentések magyar, angol, német, francia, olasz vagy más európai nyelvekre való lefordításával pedig a Villámfordítás fordítóiroda áll a jelentéskészítők rendelkezésére.

Több nyelv több olvasót jelent

Az ESG jelentések és kapcsolódó dokumentumok fordítása szinte minden alkalommal megtörténik, különösen a nemzetközileg működő vállalatok esetében. A fordítást az ESG nyelvezetében jártas fordítóirodák végzik, akik számára a jelentések szerkezete is ismerős. Az ESG jelentések célja, hogy bemutassák a vállalat környezeti, társadalmi és vezetési teljesítményét, így a vállalatok e jelentéseket minél szélesebb közönség számára teszik elérhetővé, beleértve a nemzetközi befektetőket, ügyfeleket és szabályozókat. Fontos tehát, hogy a költséges módon készülő jelentések elérhetőek legyenek több nyelven, így minél nagyobb közönséghez érjenek el.

Miért fontos az ESG fordítása több nyelvre?

Az ESG fordítás segít a vállalatnak abban, hogy növelje a transzparenciát és elérhetőséget: a jelentések több nyelven történő elérhetővé tétele biztosítja, hogy a vállalat nemzetközi érdekeltjei megértsék a vállalat fenntarthatósági gyakorlatát. A fordítás egyben javítja a nemzetközi kapcsolatokat is, ugyanis a nemzetközi piacokon működő vállalatok számára létfontosságú, hogy kommunikációjuk a különböző régiók nyelvi és kulturális különbségeit is figyelembe vegye.

Természetesen fontos szempont az ESG többnyelvűsége mellett az is, hogy az megfeleljen a helyi szabályozásnak. Bizonyos országokban előírás lehet, hogy a vállalati jelentések, beleértve az ESG jelentéseket is, a helyi nyelven legyenek elérhetők. Egy angol verziót pedig sok esetben lényegesen könnyebb a helyi, kisebb nyelvre fordítani, mint a magyart.

Nem utolsó szempont az sem, hogy az ESG fordítását megrendelő vállalat erősíti a márkaneveit és a saját hírnevét is. Az ESG jelentések több nyelvre történő fordítása azt üzeni, hogy a vállalat elkötelezett az átláthatóság és a globális felelősségvállalás mellett.

Ezért, ha egy vállalat nemzetközi közönséget céloz meg, vagy több országban van jelen, akkor javasolt az ESG jelentések és kapcsolódó dokumentumok helyi nyelvekre történő lefordítása. Ez nemcsak a vállalat elérhetőségét növeli, hanem hozzájárul a vállalati felelősségvállalás és fenntarthatóság iránti elkötelezettségének bemutatásához is.

ESG jelentés fordításaíí

A Villámfordítás Fordítóiroda ESG fordítási tapasztalata

A Villámfordítás Fordítóiroda több komplex ESG jelentés és klímastratégia fordítását végezte el 2023-ban és a témában komoly tapasztalatot szerzett projektvezetői, illetve szakfordító munkatársai szakszerűen végzik a dokumentumok és prezentációk lokalizálását más nyelvekre. A magyar nyelvű jelentésből általában angol nyelvű változat készül először, amely később az alapjául szolgál a többi nyelvi verzió elkészítésének. De nemzetközi vállalatok esetén gyakran előfordul, hogy a magyar verzió elkészítése előtt az eredeti vállalati dokumentációt magyar nyelvre fordítottuk és a megbízó útmutatása szerint készítettük el a lokalizált hazai jelentést.

A fenntarthatósággal kapcsolatos gyakori közzétételek

  • ESG Program leírása és a felelős működés alapelvei
  • ESG Politikák (Esélyegyenlőségi politika, Etikai Kódex, Korrupcióellenes politika, Adatvédelmi politika, Fogyasztóvédelmi Megfelelési Program, Közösségi Média Politika, Felelős Marketingpolitika stb.)
  • Fenntarthatósági jelentés
  • ESG eredmények
  • ESG prezentáció
  • ESG adattár
  • Klímastratégia

Elkészült az első hazai ESG vállalati toplista

A Planet Fanatics' Network fenntarthatósági tanácsadó cég és a HVG közreműködésében 2023-ban megjelent az ESG-lista TOP 25 magyar vállalati ranglista. A legnagyobb magyar cégekről rendhagyó, ESG szempontú lista készült, amely megmutatja, hogy üzleti jelentőségük mellett mennyire felelősen működnek környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontból.

Az értékelés részletei, valamint a fenntarthatóság magyar bajnokai (TOP25) a HVG cikkében olvashatók.

ESG vállalatok Magyarországon

ESG, mint befektetési információ

Az ESG, vagyis az Environmental, Social, and Governance (Környezeti, Társadalmi és Vezetési) szempontok egy vállalat fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási teljesítményének értékelésére alkalmasak. De ezek a szempontok egyúttal segítenek a befektetőknek, ügyfeleknek és más érdekelt feleknek megérteni, hogy egy adott vállalat mennyire felelős a környezeti és társadalmi kihívások kezelésében, valamint mennyire átlátható és etikus a vállalatirányításban.

 


ESG változások 2024-ben

Az ESG területén 2024-ben jelentős változások várhatók, köszönhetően az EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) irányelvének. Ez közel 50 000 vállalatra, köztük az EU-n kívüli cégekre is kiterjed, ha azoknak vannak EU-beli leányvállalataik vagy az EU szabályozott piacain vannak jegyezve. A vállalatoknak több száz mérték és célkitűzés szerint kell beszámolniuk, beleértve a klímaváltozás, a körkörös gazdaság, a szennyezés, a biodiverzitás veszteség, valamint társadalmi kihívások kezelését. Ezenkívül az ESG jelentéstétel mostantól igazgatósági szintű prioritás, és a vállalatoknak ki kell alakítaniuk az ESG adatgyűjtési, értékelési és jelentéstételi folyamataikat az ESRS (European Sustainability Reporting Standards) szerint.


Csak jó, hogy van, vagy meg is térül?

Egy cégvezető számára az ESG megközelítés egyre fontosabb, mivel egyre több befektető és fogyasztó preferálja azokat a vállalatokat, amelyek proaktívan kezelik a fenti kérdéseket. Az ESG-teljesítmény javítása nem csak a vállalat hírnevét és versenyképességét növelheti, hanem hosszú távon a pénzügyi teljesítményre is pozitív hatással lehet. Ha pedig a több nyelvre fordítás révén az ESG nagyobb célcsoporthoz ér el, akkor a pozitív hatások felerősödnek.

A Villámfordítás Fordítóiroda célja, hogy partnereivel együtt valós hatást gyakoroljon a világra. Fontos számunkra, hogy a fordítás hozzáadott értéke magas legyen, az ESG értékek a mi fair-trade vállalkozásunkban is megnyilvánuljanak és az általunk végzett ESG fordítások hasznosnak bizonyuljanak a megrendelőnk és az általa meghatározott célcsoportok számára is.

Szeretne beszélni az ESG fordításról?

A Villámfordítás Fordítóiroda örömmel segít, és minden kérdésére válaszol.

A Villámfordítás Fordítóiroda elérhetősége:

Ha kíváncsi, hogyan lehet világoszöld színű a fordítás, tekintse meg bemutatónkat >>

 

 

*

Környezeti (Environmental) pillér: Ez a szempont arra összpontosít, hogy a vállalat hogyan befolyásolja a környezetet. Ide tartozik a szén-dioxid-kibocsátás, az energiafelhasználás, az erőforrások hatékony felhasználása, a hulladékkezelés és a környezetvédelmi politikák. A zöld technológiákba és fenntartható üzleti modellekbe való beruházás is itt kap hangsúlyt.

Társadalmi (Social) pillér: Ez a rész a vállalat társadalmi hatását és kapcsolatát érinti, beleértve a munkavállalókkal való bánásmódot, a munkahelyi diverzitást és inkluzivitást, a fogyasztóvédelmet és a közösségekkel való kapcsolódást. Fontos tényező, hogy a vállalat mennyire fektet hangsúlyt a társadalmi igazságosságra és az emberi jogok tiszteletben tartására.

Vezetési (Governance) pillér: Ez a kategória a vállalatirányítási struktúrákra és folyamatokra, valamint az etikai üzletvitelre és a korrupció elleni küzdelemre összpontosít. Ide tartozik a vállalat vezetőségének összetétele, a belső ellenőrzések, az átláthatóság és a részvényesekkel, tulajdonosokkal való kommunikáció.