Fordítóiroda

A Villámfordítás fordítóiroda gyakran fordít magánszemélyek számára régi családi iratokat, amelyek a család korábbi generációinak kutatása során kerülnek elő. Bemutatjuk a tapasztalatokat.

Családfa-kutatás idegen nyelven

 

Előkerült a padlásról a nagyszülők vagy dédszülők idegen nyelvű levelezése vagy épp magyar nyelvű naplója, amelyet a más országban felnőtt utódok szeretnének elolvasni? A családi levelezés, régi iratok, könyvek, jegyzetek változatos formában, minőségben kerülnek elő és csak a rendszerezés, digitalizálás és fordítás után válik tartalmuk megismerhetővé a más országban élő és magyarul esetleg már nem beszélő leszármazottak számára. A Villámfordítás munkatársai gyakorlattal rendelkeznek az iratok gondos és szakszerű feldolgozásában.

Mikor merül fel az igény a családi dokumentumok fordítására?

A Magyarországról külföldre vándorolt családok ifjabb generációi nem minden esetben beszélnek magyarul. Így ha szeretnék megismerni a régi családi levelezésben rejlő történeteket, a fordítás jelenti a megoldást. Ráadásul aki a szüleitől otthon, kisgyermekként ismert meg egy idegen nyelvet, nem feltétlen tanult meg a beszéd mellett olvasni és írni magyarul. Ugyanakkor ki ne lenne kíváncsi a családi történetekre, a felmenők személyére, tulajdonságaira, egykori helyzetére! Ha egy régi fiókból, padlásról, hagyatékból előkerül egy pár régi levél, napló, irat, akkor természetes, ha azok tartalmát a leszármazottak szeretnék megismerni.

Családfa-kutatás idegen nyelven

Milyen nyelvről milyen nyelvre fordítjuk a dokumentumokat?

A régi családi dokumentumokat magyar nyelvről angolra, vagy más idegen nyelvre fordítjuk - arra, amire szükség van. A Villámfordítás fordítóiroda több mint 60 nyelvre fordít magyar nyelvről, ezért ha francia, spanyol, orosz, olasz, német vagy más európai nyelvre van szükség, akkor azt is el tudjuk vállalni. Természetesen előfordul, hogy idegen nyelvről magyar nyelvre fordítunk, ha a helyzet azt teszi szükségessé.

Milyen családi iratok kerülhetnek elő, amelyeket érdemes lefordítani?

A régi levelek fordítása a leggyakoribb. A kivándorolt és otthon maradt, vagy egyszerűen egymástól távol élő rokonok között keletkezett évtizedes levélváltásból gyakran teljes életutak bontakoznak ki. A régi dokumentumok között előfordulnak katonai iratok, orvosi papírok, telekkönyvi kivonatok, adásvételi szerződések is. Nagyon izgalmas információkkal szolgál egy régi napló, amelybe a gazdája esetleg csak a mindennapi munkáját vagy napi teendőit jegyezte le, de az utódainak ez különleges betekintést kínál az adott korba, a családi viszonyokba.

Kézzel írt levelek átírása, digitalizálása

A régi levelek és más iratok legtöbbször kézírással vagy gépírással születtek. Ez a fordítás szempontjából nem jelent akadályt: ilyen esetben először digitalizáljuk az iratot, azaz leírjuk az eredeti nyelven, majd a digitalizált változatot fordítjuk a kért nyelvre. Ez megkönnyíti a fordítás megrendelőjének a dokumentumok tárolását is, hiszen a fordítás mellett kézhez kapja a szkennelt és a Microsoft Word dokumentum formában létrejövő leiratot is.

Családi napló fordítása

A napló digitalizálása és fordítása jelenti általában a legérdekesebb betekintést a naplóíró életébe. Az eredeti naplót akár futárral vagy postai úton is át lehet küldeni a fordítóirodának. Természetesen a gondos és óvatos digitalizálás után eredeti állapotában juttatjuk vissza a megrendelőnek.

 

családi iratok

Családi levelezésből családi könyv készítése

A családtagok, barátok közötti levelezésből akár könyvet is szerkeszthet a fordítóiroda a megrendelő számára. Könyv készítése esetén a szöveg formázása, tördelése, esetleg stilizálása is megtörténik és igényes kivitelű PDF dokumentumot tudunk készíteni az átadott levelekből. Ez akár egy későbbi nyomdai kiadás alapja is lehet.

Könyvet írt a családom egy tagja…

Sok családban előfordul, hogy egy családtag könyvet ír, amelyet a külföldön élő, az eredeti nyelvet nem beszélő rokonai szeretnének elolvasni. A könyv készülhetett a nagyközönség számára, de akár a szerző hobbi célból is belefoghatott a könyvírásba. Bármi volt is az írás célja, a fordítás lehetőséget teremthet arra, hogy a szerzőt jobban megismerjék belőle, a gondolatain keresztül emlékezhessenek rá.

 

Családi levelek

A fordítás mellett vállalt szolgáltatások

Az idegen nyelven írt szövegek megismerésének elsődleges eszköze a fordítás, de emelett a szöveg szerkesztése, javítása, formázása is szükségessé válhat. A Villámfordítás fordítóiroda gyakorlottan végzi a könyvkiadás és más megjelentetési lehetőségek kapcsolódó tevékenységeit is.

A fordítás díja

A fordítás díját a kért tevékenységek időigénye szerint határozza meg a fordítóiroda. Általában a fordítás díja a szavak száma szerint alakul. A szavak számát gyakorlott becsléssel vagy a digitalizálás után a tényleges szószámot alapul véve tudhatjuk meg. Az árajánlat kéréséhez ezért célszerű csatolni legalább egy mintát a levelek közül, vagy néhány oldalt a fordítandó naplóból vagy könyvből. A fordítóiroda ezt alapul véve (és az oldalszámmal megszorozva) tudni fogja, hogy mekkora lesz a munka és a megrendelő milyen díjjal számoljon.

Mennyi idő alatt készül el a fordítás?

A fordítás ideje a szöveg mennyiségétől függ. Ha kézzel írt dokumentumokat fordítunk, akkor a digitalizálás is időt vesz igénybe a munka megkezdésekor. Egy gyakorlott fordító körülbelül tíz oldalt tud jó minőségben lefordítani egyetlen nap alatt. Így például egy 30 oldalas napló fordítása általában három napot vesz igénybe. A fordítást azonban elő is kell készíteni és utólag ellenőrizni is kell, úgyhogy egy ilyen munkára általában kilenc napot kérünk.

 

Levelek és napló fordítása

Milyen formában adjuk át a lefordított szövegeket?

A kész fordítást általában Word dokumentum formájában adjuk át. A megrendelő kérésére szívesen átadjuk a szkennelt, digitalizált, eredeti lapokat is, illetve a szöveg leiratát. Az átadás formája a megrendelő kérésétől függ, amelyet tiszteletben tartunk és igyekszünk teljesíteni.

Hogyan tovább?

Ha kíváncsi a lehetőségekre, írja meg nekünk emailen, hogy mit tervez, esetleg küldjön mintát a szövegből. Válaszul gyors ajánlatot adunk a fordítási díjra és a megvalósítás határidejére.

 

***
Kulcsszavak: magyar fordítás, könyv, levelek, családi iratok, családfa, kivándorlás, kutatás