Fordítóiroda
Gyakran felmerül a kérdés, hogy a fordító szolgáltatás és a fordítás megrendelője között szükséges-e a megállapodás írásba foglalása (szerződés) és az elkészült munkáról kell-e teljesítési igazolást kiállítni. Összefoglaló a tudnivalókról.

Fordítási szerződés

A szakfordítást a Villámfordítás Fordítóiroda vállalkozási szerződés keretében végzi. A szerződés részleteit a Villámfordítás.hu weboldalon meghirdetett Általános Szerződési Feltételek, a szerződő felek és a fordítandó szöveg adatait pedig a megrendelőlap tartalmazzák. Teljesítési igazolást csak akkor szükséges készíteni, ha a felek erről külön (szerződésben) megállapodtak.

(Forrás: woodleywonderworks, powwow: friendly handshake, 2011. június 24.)

Írásos szerződést kötni a jogszabályok alapján akkor kötelező, ha egy adóévben ugyanattól az ügyféltől, azonos jogcímen kapott számla áfa nélküli értéke a 200.000 Ft-ot meghaladja. Ez az összeghatár a társasági adótörvény 3. sz. mellékletének 4-es pontjában van elbújtatva. Ez a pont arról szól, hogy a társasági adó rendszerén belül adóalapot csökkentő tételként elszámolható egy költség, ha arról látszik, hogy észszerűen lett elköltve, azaz nem fizettünk ki pl. egymillió forintot egy pár oldalas szöveg fordításáért. A hivatkozott jogszabályrészlet szerint 200.000 forint nettó számlaérték alatt ezzel a törvény nem törődik, de felette azt mondja, hogy a körülményekből megállapíthatónak kell lennie, hogy mire ment el a pénz. Ez a körülmény pedig nem más, mint maga a szerződés. Az azonos ügyféltől azonos jogcímen kapott számlaösszegek egybeszámítandók a 200.000 forintos korlátnál. Ezért célszerű minden megrendeléssel kapcsolatban megrendelőlapot (szerződést) készíteni. Ha tehát a fordítás megrendelőjének az elszámolni kívánt fordítási díjhoz van szerződése (megrendelőlapja), és abban információ található arról, hogy miről szól a számla, akkor abból már az adóhatóságnak is megállapítható, hogy az adott számlaérték valós-e.

Teljesítési igazolás

Az elkészült fordításról a megrendelőlapon vagy keretszerződésen felül teljesítési igazolás is készíthető. Ez lehet egy sablon is, amit ki kell tölteni adatokkal. Az alábbi teljesítési igazolás sablont a felek kitölthetik és egymásnak (vagy saját könyvelőjüknek) átadhatják.

Teljesítési igazolás minta (DOC)
(letölthető, DOC formátum, 29 kbyte)

Teljesítési igazolás minta (PDF)
(letölthető, PDF formátum, 45 kbyte)

A teljesítésigazolás kötelező alkalmazását előíró rendelkezés az Áfa törvényben, sőt a Ptk-ban sem található. Ugyanakkor az Áfa tv. a számla esetén (hasonlatosan a Számviteli törvényhez) megköveteli a bizonylat alaki és tartalmi hitelességét. Ennek bizonyítása az adózóra hárul, így a hitelesség alátámasztásának egyik alapvető bizonylata (lehet) a teljesítésigazolás. Mint a fentiekből kiderül, minden 200.000 Ft + ÁFA feletti szolgáltatásról írásbeli szerződést vagy megrendelőlapot kell készíteni és a munka elvégzését követően célszerű teljesítési igazolást is kiállítani. Megfordítva: az Adóhivatal (APEH, NAV) minden, a fenti összeget elérő számlához, egy vizsgálat esetén, kérheti a szerződést és teljesítési igazolást arról a munkáról, amit a szolgáltató elvégzett a megrendelőnek.