Fordítóiroda

Tartalom

A szövegkoherencia fogalma. Kohéziós és koherenciális eltolódások a fordításban. Kvázi helyesség. A szövegtípusok felőli megközelítés. Reiss fordításközpontú szövegtipológiája. A tartalomközpontú szöveg fordítása. A formaközpontú szöveg fordítása. A felhívásközpontú szöveg fordítása.  Az audio-mediális szöveg fordítása. Vannak- e szövegszintű fordítási problémák. Hol jelentkeznek: a megértésben, az átvitelben vagy a megformálásban?  A szövegszerűség ismérvei közül melyeket kell a fordítónak megvalósítani? Hogyan fejleszthető a fordítók szövegértési kompetenciája? Hogyan fejleszthető a fordítók szövegalkotási kompetenciája? Lexikai és grammatika választások a fordításban. Milyen működési zavarok tapasztalhatók a fordításban? Példák a szövegszintű választásokra. Tanácsok a fordítóknak a szövegszintű választások mérlegelésekor.

Prof. dr. Klaudy Kinga előadását a Villámfordítás Fordítóiroda közvetíti. A Bevezetés a fordítás elméletébe című egyetemi tantárgy teljes szemesztere (10 előadás) megtekinthető a Villámfordítás weboldalánYoutube-csatornáján és Facebook-oldalán.