Fordítóiroda

Témakörök

 • A mondat főnévi részével kapcsolatos problémák = hosszú, soktagú főnévi szerkezetek ige nélkül
 • Birtokos jelzős főnévi szerkezetek = a láncolatosan bővített birtokos szerkezetek
 • Hátravetett (határozói) jelzős főnévi szerkezetek

A mondat főnévi részével kapcsolatos problémák

1) A láncolatosan bővített birtokos szerkezetek

A csatlakozás fontosságának hangsúlyozásának a szükségessége…

A fordított szövegek mondatait sokszor teszik érthetetlenné a hosszú, többszörösen bővített, láncolatos birtokos szerkezetek. Az angol nyelvben, ahol a birtokos jelző a birtokszó után áll, a birtokos jelzők láncolata a végtelenségig folytatható. A magyar nyelvben viszont, ahol a birtokos jelző a birtokszó előtt áll, a lehetőségek korlátozottak. Két birtokos jelző állhat a birtokszó (hangsúlyozása) előtt: egy nullmorfémás (a csatlakozás) és egy -nak, -nek végződésű (fontosságának). Ennél több elhelyezése (*a csatlakozás fontosságának hangsúlyozásának a szükségessége) mindenképpen értelemzavaró grammatikai homonímiát (azonosalakúságot) okoz, ez pedig akadályozza a megértést. Ha nem terminusértékű szókapcsolatról (pl. jogszabályok címéről) van szó, akkor át lehet szerkeszteni a mondatot, és a láncolatos birtokos szerkezetből önálló mondategységet lehet alkotni.

 • Szerkesztés előtt:
  A csatlakozás fontosságának hangsúlyozásának a szükségessége…
 • Szerkesztés után:
  Hangsúlyozni kell a csatlakozás fontosságát…

2) A hátravetett jelzők helye

Az ásványvízforgalom az eldobható palackokban növekszik.

Nehezíti a magyar mondat megértését az is, ha hátravetett vagy határozói jelzős szerkezetek vannak a mondat közepén. A magyar nyelvben a hátravetett vagy határozói jelzők elfogadhatók címekben vagy mondat végén (Ugrás a sötétbe), de a mondatba való beillesztésükhöz jelzősítő elemekre (való, lévő, történő) van szükség (a sötétbe való ugrás). A mondat belsejében található határozói jelző félreértést is okozhat, mert leszakadhat a főnévről, és a mondat állítmányához szegmentálódhat. A példamondatként idézett sajtónyelvi példa (Metró, 2002. február 20.) úgy értelmezhető, hogy a „palackokban növekszik a forgalom”.

 • Szerkesztés előtt:
  Az ásványvízforgalom az eldobható palackokban növekszik.
 • Szerkesztés után:
  Az eldobható ásványvizes palackok forgalma növekszik.


Következő rész >>