Fordítóiroda

Témakörök

 • Állítmány egyeztetése
 • Több birtokos egy birtok
 • Páros testrészek egyes száma

Állítmányok, birtokok és páros testrészek

1) Az állítmány egyeztetése

Portugália és Görögország nem támogatták a javaslatot.

Az „egyesszám-kedvelés” Balázs Géza terminusa, aki a Magyar Nyelvhelyességi Lexikonban több olyan esetet foglal össze ezen a címen, amikor a magyar nyelv az indoeurópai nyelvekkel ellentétben inkább az egyes számot részesíti előnyben. A magyar nyelvben több alany után nem kell többes számba tenni az állítmányt, mint pl. az angolban.

 • Szerkesztés előtt:
  Portugália és Görögország nem támogatták a javaslatot
 • Szerkesztés után:
  Portugália és Görögország nem támogatta a javaslatot.

2) Több birtokos egy birtok

Megérkeztek a követek a feleségeikkel.

Ellentétben az angollal a magyar nyelvben nem tesszük többes számba a birtokot, ha több birtokosnak van fejenként egy birtoka. A magyarban az embereknek életük van és nem életeik, a férfiaknak feleségük van és nem feleségeik. Azért idéztük mi is a fenti jól ismert példát, mert az egynejűséghez szokott társadalmakban a szituáció abszurditása nyilvánvaló.

  • Szerkesztés előtt:
   A Közösség intézményei eljárási szabályzataikban kiköthetik, hogy a meghatározott esetekben melyik nyelvet kell használni.
  • Szerkesztés után:
   A Közösség intézményei eljárási szabályzatukban kiköthetik, hogy a meghatározott esetekben melyik nyelvet kell használni.

3) Páros testrészek egyes száma

Kezeim, lábaim, szemeim, füleim…

Az egyes szám kedvelésének harmadik megnyilvánulása a magyarban a páros testrészek egyes számú megnevezése. Szepesy Gyula ezt is nyelvi babonának tartja, bár ez az egységben látó, összefoglaló szemlélet nyilvánul meg abban is, hogy a magyarban nem azt mondjuk valakiről, hogy egyik szemére vak, hanem azt, hogy fél szemére vak, nem azt mondjuk, hogy egyik lábára sántít, hanem azt, hogy fél lábára sántít.