Fordítóiroda

Témakörök

 • A határozott névelő
 • A határozatlan névelő

A névelők

1) A határozott névelő

Mivel az angol és a magyar nyelvben eltérőek a határozott névelő használatának szabályai (pl. az angolban elvont főnevek esetében nincs szükség határozott névelőre), címek fordításakor gyakran nehéz eldönteni, hogy a magyarban kell-e névelő vagy sem. Ilyenkor az alábbi szempontokat lehet mérlegelni:

  • ha a címben olyan jelző van, amely a fogalom része, akkor szükség van névelőre,
   pl.: A munkanélküliségi ráta
  • ha a címben olyan jelző van, amely informatív, újságoló funkciójú akkor nincs szükség névelőre.
   pl.: Növekvő árak

2) A határozatlan névelő

A másik névelőhasználati probléma, hogy a fordítók teletűzdelik a magyar szöveget az egy határozatlan névelővel:

 • Angol szöveg:
  In contrast, government debt is a stock variable that...
 • Magyar fordítás szerkesztés előtt:
  *Ezzel ellentétben a kormányzati adósság az egy olyan állandó komponens, amely…
 • Magyar fordítás szerkesztés után:
  Ezzel ellentétben a kormányzati adósság olyan állandó komponens, amely…

 

 • Angol szöveg:
  If the experts cannot develop a unified theory... That is a reasonable question.
 • Magyar fordítás szerkesztés előtt:
  *Ha a szakemberek nem tudnak kialakítani egy egységes elméletet arról, hogy hogyan működik a gazdaság, akkor hogyan tudnák azok megérteni a makrogazdaság működését, akiknek kevesebb gyakorlata van a témában. Ez egy megalapozott kérdés.
 • Magyar fordítás szerkesztés után:
  Ha a szakemberek nem tudnak kialakítani egységes elméletet arról, hogyan működik a gazdaság, akkor hogyan tudnák megérteni a makrogazdaság működését azok, akiknek kevesebb gyakorlata van a témában. Ez megalapozott kérdés. (a fenti példamondatban másként van)