Fordítóiroda

Témakörök

 • Kötőszóhalmozás
 • A kötőszók jelentésének összemosódása
 • Szükségtelen utalószó

Kötőszó, utalószó

1) Kötőszóhalmozás 1.

hogy…, hogy…, hogy…

Amikor indoeurópai nyelvekből magyarra fordítunk, gyakran alakítjuk önálló mondategységgé a bővített főnévi szerkezeteket. Az önálló mondategységek élén leggyakrabban előforduló kötőszó a hogy. Vigyázzunk azonban arra, hogy – Balázs Géza kifejezésével élve – „kopogóssá” teszi a mondatot, ha egy mondaton belül több hogy-os tagmondat következik egymás után.

 • Szerkesztés előtt:
  A gazdasági válság arra sarkallta John Maynard Keynes-t, hogy vitassa, hogy a gazdaság vele születetten nem stabil…
 • Szerkesztés után:
  A gazdasági válság arra sarkallta John Maynard Keynes-t, hogy kétségbe vonja a gazdaság vele született instabilitását…

2) Kötőszóhalmozás 2.

Hogy hogyan, hogy hol, hogy miért…

A hogy kötőszavak száma úgy is csökkenthető, ha ügyelünk arra, hogy a mikor, miért, hogyan kezdetű tagmondatokban nincs szükség a hogy-ra.

 • Szerkesztés előtt:
  Ha a szakemberek nem tudnak kialakítani egységes elméletet arról, hogy hogyan működik a gazdaság, akkor hogyan tudnák azok megérteni a makrogazdaság működését, akiknek kevesebb gyakorlatuk van a témában.
 • Szerkesztés után:
  Ha a szakemberek nem tudnak kialakítani egységes elméletet arról, hogyan működik a gazdaság, akkor hogyan tudnák azok megérteni a makrogazdaság működését, akiknek kevesebb gyakorlatuk van a témában.

3) A kötőszók jelentésének összemosódása

Miután nincs szerződés, az építkezés nem indulhat meg.

Helyesen: Mivel nincs szerződés…

Az előidejűségi/utóidejűségi viszony a valóságban olyan gyakran jár együtt az oksági/következményes viszonnyal, hogy az időhatározói miután kötőszó a beszélt nyelvben gyakran lép a mivel helyébe. Ügyeljünk arra, hogy az írott nyelvben ne kövessük ezt a tendenciát, és a miután-t ne használjuk következményes viszony kifejezésére.

 • Szerkesztés előtt:
  Csökkenő összkereslet mellett a Keynes-féle kínálatgazdálkodás kevéssé volt hatékony, miután a probléma a keresleti oldalon jelentkezett, nem a kínálati oldalon.
 • Szerkesztés után:
  …, mivel a probléma a keresleti oldalon jelentkezett…

4) Szükségtelen utalószó 1.

Megérkezett Brüsszelbe az a magyar kormányküldöttség, amely…

A magyar nyelv angoltól eltérő sajátossága a főmondatbeli utalószók használata. Az utalószó kataforikus (előre utaló) elemként áll a főmondatban, és előre mutat az alárendelt tagmondatbeli kötőszóra (az/aki, az/amely, olyan/amely, akkor/amikor, úgy/ahogy, ott/ahol stb.). A hosszú, sokszorosan összetett mondatok esetében nagyon hasznosak az ilyen támpontok, mert előre jelzik a mondatpályát, használatuknak azonban van egy veszélye: fölösleges kirekesztő értelmet adhatnak a mondatnak. A fenti esetben például fölösleges az utalószó, hiszen nyilvánvaló, hogy nem több magyar kormányküldöttség közül az egyikről van szó.

 • Szerkesztés előtt:
  Megérkezett Brüsszelbe az a magyar kormányküldöttség, amely…
 • Szerkesztés után:
  Megérkezett Brüsszelbe a magyar kormányküldöttség, amely…

5) Szükségtelen utalószó 2.

úgy az egyénben, mint a családban

Az utalószó-kötőszó párra egyáltalán nincs szükség két elemből álló felsorolások esetén.

 • Szerkesztés előtt:
  A munkanélküli állapot mély nyomokat hagy úgy az egyénben, mint a családban.
 • Szerkesztés után:
  A munkanélküli állapot mély nyomokat hagy az egyénben és a családban egyaránt.