Fordítóiroda

Az előadás tematikája

LEX 10: Teljes átalakítás

A teljes átalakítás definíciója. A vizsgált altípusok: Teljes átalakítás étel- és italnevek fordításakor. Teljes átalakítás gyermekjátékok fordításakor. Teljes átalakítás tulajdonnevek fordításakor (személynevek, mesefigurák, híres emberek, állatnevek). Teljes átalakítás megszólítások fordításakor. Teljes átalakítás történelmi korszakok fordításakor. Teljes átalakítás frazeologizmusok fordításakor. Teljes átalakítás helyzetmondatok fordításakor. Teljes átalakítás, azaz átszámítás a mennyiségi kifejezések fordításakor. Teljes átalakítás a forrásnyelvi formára való utaláskor.
A jelentések teljes átalakításának összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka. Fakultatív vagy kötelező művelet? A jelentések teljes átalakítása a fordító szempontjából: a kordivat szerepe a reáliák teljes átalakításában, a teljes átalakítás veszélyei.

LEX 11: Kompenzálás

A kompenzálás definíciója. A vizsgált altípusok: Veszteségek a reáliák fordításakor. Veszteségek a latinizmusok fordításakor. Veszteségek a forrásnyelvi utalások fordításakor. Veszteségek a célnyelvi utalások fordításakor. A kompenzálás típusai. Lokális kompenzáció. Globális kompenzáció. A globális kompenzáció, mint a veszteségeknek és a nyereségeknek az egész műben megvalósuló egyensúlya. 

A kompenzálás összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka. Fakultatív vagy kötelező művelet? A jelentések kompenzálása a fordító szempontjából: mennyire jogosult a „dúsítás”? A mértéktartás fontossága. A fordítónak tudatosan törekednie kell arra, hogy a fordítás nyelve ne legyen szegényebb, színtelenebb, mint az autentikus célnyelvi szövegeké.