Fordítóiroda

Az előadás tematikája

A jelentések összevonása

A jelentések összevonásának definíciója. Összevonás rokonságnevek esetén (mindkét irányban).
Összevonás a nyelvek szóalkotási sajátosságainak különbségei miatt (M→N irányban). Kezdést kifejező ige beolvasztása a főigébe ((IE→M irányban). Idéző igék összevonása (IE→M irányban). Általános jelentésű ige összevonása konkrét jelentésű főnévvel (IE→M irányban). Általános jelentésű ige összevonása konkrét jelentésű melléknévvel (IE→M irányban). A lexikai összevonás összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka, fakultatív vagy kötelező, univerzális vagy nem univerzális. Értékelés az explicitációs hipotézis és az aszimmetria hipotézis szempontjából.

(IE nyelvek: indoeurópai nyelvek, azaz az előadásban a magyarral szembeállított angol, francia, német, orosz nyelvű példák összefoglaló neve)

A jelentések felbontása

A jelentések felbontásának definíciója. Felbontás rokonságnevek esetén (mindkét irányban). Felbontás a főnevek szóalkotási sajátosságainak különbségei miatt (N→M irányban). Kezdést kifejező igék felbontása (M→IE irányban). Idéző igék felbontása (M→IE irányban). A konkrét jelentésű ige felbontása általános jelentésű igére és konkrét jelentésű főnévre (M→IE irányban). Állapotváltozást kifejező igék felbontása általános jelentésű igére és konkrét jelentésű melléknévre. (M→IE irányban). Módhatározó kiválása a szintetikus magyar igéből (M→IE irányban). Felbontás reáliák körülíró fordítása esetén (mindkét irányban). A lexikai felbontás összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka, fakultatív vagy kötelező, univerzális vagy nem univerzális. Értékelés az explicitációs hipotézis és az aszimmetria hipotézis szempontjából.