Fordítóiroda

Az előadás tematikája

Mit csinál a fordító? Az átváltási műveletek fogalma és fajtái 

Elmélet és gyakorlat aránya a fordító- és tolmács mesterképzésben. Az átváltási művelet fogalma. A tantárgy célja. Intuitív tapasztalatokon alapuló tanácsok kezdő fordítóknak. A dinamikus kontrasztok elmélete. Mi indokol egy indoeurópai–magyar átváltási tipológiát? Az átváltási műveletek definíciója. Rendszerbe foglalhatók-e az átváltási műveletek? Nyelvek közötti szimmetria és aszimmetria. Az átváltási műveletek tág értelmezése. Az átváltási műveletek fogalmának összefüggése a fordítás folyamatának modellálásával. A fordítási műveletek megnevezésének története. Problémák a fordítási műveleteket megnevező terminusokkal. A fordítás mint választások sorozata. Esettanulmány a választási szempontokról. Az átváltási műveletek osztályozása. Kötelező és fakultatív átváltási műveletek. Automatikus és nem automatikus átváltási műveletek. Osztályozás a művelet szintje szerint. Osztályozás a művelet hatóköre szerint. Osztályozás a művelet végrehajtási módja szerint. Az átváltási műveletek a fordító szempontjából. A célnyelvi norma követésének elve. Az explicitáció elve. A fordítási norma követésének elve. A fordítástechnika meghatározása.


Következő rész >>