Fordítóiroda

Az előadás tematikája

GR 4. Grammatikai betoldás

A grammatikai betoldás definíciója. A grammatikai betoldás oka. Interlingvális aszimmetria. A lexikai betoldás és a grammatikai betoldás különbsége. A vizsgált altípusok. Betoldás a főnevek bővíthetőségi különbségei miatt IE→M irányban. Jelzősítő elemek betoldása (üres és tartalmas). Alany betoldása IE→M irányban. Alany betoldása M→IE irányban. Tárgyi bővítmény betoldása M→IE irányban. Birtokos jelző betoldása M→IE irányban. Elliptikus (hiányos) mondatok kiegészítése. Strukturális ellipszis megszüntetése. Stilisztikai ellipszis megszüntetése. Rövid mondatok kiegészítése. Szövegszervező (diskurzusjelölő) elemek betoldása. Kötőszavak betoldása IE→M irányban.
A grammatikai betoldás általános jellemzése, jellemző irányok. A műveletek elvégzésének oka. Kötelező művelet vagy fakultatív? A művelet a fordító szempontjából. Mennyire univerzális? Az aszimmetria hipotézis szerint a fordítók több betoldást végeznek mint kihagyást, ami az explicitációs hipotézis közvetett bizonyítéka.

GR 5. Grammatikai kihagyás

A grammatikai kihagyás definíciója. A grammatikai kihagyás oka. A vizsgált altípusok. Kihagyás a főnevek bővíthetőségi különbségei miatt. Jelzősítő elemek kihagyása (M→IE). Alany kihagyása IE→M irányban. Alany kihagyásának elmulasztása a nyersfordításban. Tárgyi bővítmény kihagyása IE→M irányban. Tárgyi bővítmény kihagyásának elmulasztása a nyersfordításban. Birtokos jelző kihagyása IE→M irányban. Birtokos jelző kihagyásának elmulasztása a nyersfordításban. Határozatlan névelő megtartása. Határozatlan névelő kihagyása. Hiányos mondatok keletkezése a fordításban.
A grammatikai kihagyás általános jellemzése, jellemző irányok. A műveletek elvégzésének oka. Kötelező művelet vagy fakultatív? A művelet a fordító szempontjából. Mennyire univerzális? Az aszimmetria hipotézis szerint a fordítók kevesebb kihagyást végeznek mint betoldást, ami az explicitációs hipotézis közvetett bizonyítéka.