Fordítóiroda

Az előadás tematikája

A jelentések szűkítése (konkretizálás)

A jelentés fogalma a mindennapi nyelvhasználatban, a nyelvtudományban és a fordítástudományban. A jelentések konkretizálásának definíciója. A világ különböző felosztása (testrészek, napszakok, rokonsági fokozatok). Testrészek konkretizálása (M→IE irányban). Idéző igék konkretizálása (IE→M irányban). Kezdő igék konkretizálása (IE→M irányban). Mozgást jelentő igék konkretizálása (IE→M irányban). Az igék általános jelentésszűkítése (IE→M irányban). A lexikai konkretizálás összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka, fakultatív vagy kötelező, univerzális vagy nem univerzális. Értékelés az explicitációs hipotézis és az aszimmetria hipotézis szempontjából.

(IE nyelvek: indoeurópai nyelvek, azaz az előadásban a magyarral szembeállított angol, francia, német, orosz nyelvű példák összefoglaló neve)

A jelentések bővítése (generalizálás)

A jelentések bővítésének definíciója. Testrészek általánosító fordítása (IE→M irányban). Napszakok általánosító fordítása (M→IE irányban). Az igék általános jelentésbővülése (M→IE irányban). Reáliák általánosító fordítása (mindkét irányban). A lexikai generalizálás összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka, fakultatív vagy kötelező, univerzális vagy nem univerzális. Értékelés az explicitációs hipotézis és az aszimmetria hipotézis szempontjából