Fordítóiroda

Az előadás tematikája

LEX 5: A jelentések kihagyása

Vajon a jelentések kihagyása fordítási hiba vagy esetenként rendszeres átváltási művelet? A jelentések kihagyásának definíciója. A lexikai kihagyás jellege és oka. A jelentések kihagyásának vizsgált altípusai. Nyelvpártól független műveletek (nincs jellemző irány): Márkanevek kihagyása (mindkét irányban). Az ismeretlen márkanév megtartásának okai. Jelzőként használt ország-, város és népnevek kihagyása (mindkét irányban). Városrészek, utcanevek kihagyása (mindkét irányban). Megszólítások, udvariassági formák kihagyása (mindkét irányban). Reáliák kihagyása (mindkét irányban). Forrásnyelvi utalások kihagyása (mindkét irányban). Nyelvpártól függő műveletek: Testrészek megnevezésének kihagyása (IE→M irányban).
A jelentések kihagyásának összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka, fakultatív vagy kötelező művelet, univerzális vagy nem univerzális művelet. Értékelés az explicitációs hipotézis és az aszimmetria hipotézis szempontjából.
(IE nyelvek: indoeurópai nyelvek, azaz az előadásban a magyarral szembeállított angol, francia, német, orosz nyelvű példák összefoglaló neve)

LEX 6: A jelentések betoldása

Vajon a jelentések betoldása fordítási hiba vagy esetenként rendszeres átváltási művelet? A jelentések betoldásának definíciója. A lexikai betoldás jellege és oka. A jelentések betoldásának vizsgált altípusai. Nyelvpártól független műveletek (nincs jellemző irány): Márkanevek magyarázó betoldás márkaneveknél (mindkét irányban). Magyarázó betoldás reáliáknál (mindkét irányban). Magyarázó betoldás földrajzi neveknél (mindkét irányban). Magyarázó betoldás történelmi reáliáknál (mindkét irányban). Magyarázó betoldás intézményneveknél (mindkét irányban). Nyelvpártól függő műveletek: Testrészek megnevezésének betoldása (M→IE irányban).
A jelentések kihagyásának összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka, fakultatív vagy kötelező művelet, univerzális vagy nem univerzális művelet. Értékelés az explicitációs hipotézis és az aszimmetria hipotézis szempontjából.