Fordítóiroda

Az előadás tematikája

LEX7: A jelentések áthelyezése

A jelentések áthelyezésének definíciója, és összefonódása a grammatikai cserékkel. Példák a jelentések áthelyezésére (mindkét irányban). A jelentések áthelyezésének összefoglalása: a művelet általános jellemzése, a művelet elvégzésének oka és célja.

LEX8: A jelentések felcserélése

A jelentések felcserélésének definíciója. Miért cserélhető fel a jelentés és miért kell felcserélni a fordításban? A jelentések felcserélése a szakirodalomban. A jelentések felcserélhetőségét lehetővé tévő logikai viszony: a kereszteződés. A jelenségek felcserélésének vizsgált altípusai: A cselekvés felcserélése a cselekvés eredményével (mindkét irányban). A cselekvés eredményének felcserélése a cselekvéssel (mindkét irányban). A cselekvés felcserélése a cselekvés helyével (mindkét irányban). A cselekvés helyének felcserélése a cselekvéssel (mindkét irányban). A cselekvés felcserélése a cselekvés tárgyával (mindkét irányban). A cselekvés tárgyának felcserélése a cselekvéssel. (mindkét irányban). A cselekvés hangjának felcserélése a cselekvéssel) (mindkét irányban). Állapot felcserélése cselekvéssel (mindkét irányban). A cselekvés okának felcserélése a cselekvéssel (mindkét irányban). Statikus megközelítés felcserélése dinamikussal (IE→M irányban). Dinamikus megközelítés felcserélése statikussal (M→ IE irányban).
A jelentések felcserélésének összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka. Fakultatív vagy kötelező művelet? A jelentések felcserélése a fordító szempontjából: a nézőpontváltás képessége, mint a hivatásosos fordítók kompetenciájának fontos eleme.

LEX9: Antonim fordítás 

Az antonim fordítás definíciója. Az eddig tárgyalt lexikai műveletek mögött álló logikai viszonyok áttekintése. A vizsgált altípusok: Előjelváltás 1: Negatív-pozitív átváltás. A lexikai és grammatikai műveletek összefonódása. Lexikalizálódott negatív-pozitív átváltások a kétnyelvű szótárakban Példák a negatív-pozitív átváltásra. Van-e jellemző irány? Tagadás tagadása, tagadással való nyomatékosítás, kettős tagadás esetén jellemező irány: IE→M. Előjelváltás 2: Pozitív-negatív átváltás. Nincs lexikalizálódás. Példák a pozitív-negatív átváltásra (mindkét irányban). Szembeállítás: konverzív fordítás. Példák a konverzív fordításra (mindkét irányban). Antonim fordítás helyzetmondatok esetén. Antonim fordítás dialógusok fordításában. 

Az antonim fordítás összefoglalása: a művelet általános jellemzése, jellemző irányok, a művelet elvégzésének oka. Mennyire fakultatív az antonim fordítás? Az antonim fordítás a fordító szempontjából: az előjelváltás és a nézőpontváltás képessége, mint a hivatásosos fordítók kompetenciájának fontos eleme.