Fordítóiroda

Az előadás tematikája

GR 6. Grammatikai áthelyezések (szórendi műveletek)

A grammatikai áthelyezés definíciója. A vizsgált altípusok. Kötelező és fakultatív áthelyezések. A szórendi átváltások oka. IE–M különbség a mondatok alapszórendjében. IE–M különbség a főnévi csoport szórendjében. Kötelező szórendi műveletek: Jobbra álló jelzők balra helyezése IE→M irányban. Balra álló jelzők jobbra helyezése M→IE irányban. Hangsúlyos mondatrész balra helyezése IE→M irányban. Hangsúlyos mondatrész jobbra helyezése M→IE irányban. Mi a következménye a sorozatos balra helyezéseknek IE→M irányban? Az igei állítmány hátracsúszása és a kommunikatív szakaszhatár elmosódása IE→M irányban. Mitől függ, hogy a fókusz az ige vagy az ige előtti bővítmény? Kötelező topikalizáció M→IE irányban. Topik eltűnése, fókusz előrehozása a mondat elején IE→M irányban. Fakultatív szórendi műveletek: Az alany előrehozása IE →M irányban. Hely- és időhatározó előrehozása IE →M irányban. Kötőszók beljebb csúsztatása IE →M irányban. Megszakítások áthelyezése mindkét irányban. Idéző mondategység áthelyezése mindkét irányban.

A grammatikai áthelyezés általános jellemzése, jellemző irányok. A műveletek elvégzésének oka. Kötelező művelet vagy fakultatív? A művelet a fordító szempontjából. Szórendi tanácsok a fordítóknak. Az állítmányt hozzuk előre. A mondathangsúly legyen világos. Minél előbb világosodjon meg a mondat szerkezete. Támpontokat hozzuk előre. Figyeljünk a szöveg belső dallamára (a szakszövegnek is van).