Fordítóiroda

Az előadás tematikája

GR 1: Grammatikai konkretizálódás és generalizálódás

Bevezetés a grammatikai átváltási műveletekben. A grammatikai terminus két értelme. Miért érdemes foglalkozni a grammatikai átváltási műveletekkel? A nyelvek közti mondatépítési különbségek, mint „útelzárások”. Egyik irányban kötelező, másik irányban fakultatív műveletek. A grammatikai átváltási műveletek típusai. Plusz és mínusz kategóriák. Jakobson a plusz kategóriákról. A grammatikai konkretizálódás definíciója. A grammatikai generalizálódás definíciója. A tudatos konkretizálás definíciója. A nemek és személyes névmások szerepe az IE nyelvekben, mint a konkretizálódás oka. A nemek hiánya és a személyes névmások kimaradása a magyarban, mint a generalizálódás oka. Példák a generalizálódás okozta bizonytalanságra, félreérthetőségre. A félreérthetőség kiküszöbölése tudatos konkretizálással. Tudatos konkretizálás a szereplők neve alapján. A megnevezés problémái. Tudatos konkretizálás a szereplők neme és kora alapján. Tudatos konkretizálás a szereplők rangja, foglalkozása, és az aktuális beszédhelyzetben betöltött szerepe alapján. Tudatos konkretizálás valamelyik másik szereplő nézőpontjából.
A grammatikai konkretizálódás, generalizálódás és a tudatos konkretizálás összefoglalása: a műveletek általános jellemzése, jellemző irányok, a műveletek elvégzésének oka. Automatikus és kötelező művelet vagy fakultatív? A kétféle explicitáció megkülönböztetése: a konkretizálódás a M-IE fordításban automatikus és kötelező tehát nyelvspecifikus explicitációnak tekinthető, míg a tudatos konkretizálás IE-M irányban fakultatív, tehát fordításspecifikus explicitációnak tekinthető. A grammatikai átváltási műveletek első két típusát a következőképp határozzuk meg:

A konkretizálódás definíciója

A grammatikai konkretizálódás a fordításban rendszeres átváltási művelet, amelynek során a fordítók a FNY-ben hiányzó és a CNY-ben meglévő grammatikai kategóriák miatt szükségszerűen konkretizálni kényszerülnek.

A generalizálódás definíciója

A grammatikai generalizálódás a fordításban rendszeres átváltási művelet, amelynek során a fordítók a FNY-ben meglévő és a CNY-ben hiányzó grammatikai kategóriák miatt szükségszerűen általánosítani kényszerülnek.