Fordítóiroda

Az előadás tematikája

GR 2: Grammatikai felbontás és felemelés

A grammatikai felbontás definíciója. A grammatikai felemelés definíciója. A felbontás és a felemelés oka. Miért tárgyaljuk őket együtt? A célnyelvi szöveg mindkét művelet eredményképp explicitebb lesz. A vizsgált altípusok. Mondathatárok felbontása (több mondat a fordításban). A felbontás lehetséges okai: a szenvedő-cselekvő váltással járó alanyváltás, az élőbeszéd érzékeltetése, az igésítés. Mondatszint alatti elemek felemelése a mondat szintjére (több mondategység). Az információ „csomagolásának” (adagolásának) nyelvenként eltérő módja (kettő, négy és hét információs egység esetén). Mi szokott mondatszintre emelkedni a fordításban? Főnévi szerkezetek felemelése a mondat szintjére. Melléknévi és határozói igeneves szerkezetek felemelése a mondat szintjére. Főnévi igenévi szerkezetek felemelése a mondat szintjére. Főnévi szerkezetek felemelése a mondat szintjére analógiás okokból. Hátravetett határozói jelzős (N+with N, N+mit N) szerkezet felemelése a mondat szintjére.
A grammatikai felbontás és felemelés általános jellemzése, jellemző irányok. A műveletek elvégzésének oka. Kötelező művelet vagy fakultatív? A két művelet a fordító szempontjából. Mennyire univerzálisak? Az aszimmetria hipotézis szerint a fordítók szívesebben végeznek felbontást és felemelést, mint összevonást és lesüllyesztést, ami az explicitációs hipotézis közvetett bizonyítéka.

GR 3: Grammatikai összevonás és lesüllyesztés

A grammatikai összevonás definíciója. A grammatikai lesüllyesztés definíciója. Az összevonás és lesüllyesztés oka. Miért tárgyaljuk őket együtt? A célnyelvi szöveg mindkét művelet eredményképp implicitebb lesz. A vizsgált altípusok. Mondathatárok összevonása (kevesebb mondategység a fordításban). Az összevonás lehetséges okai: azonos alanyok. Mondatszint alatti elemek lesüllyesztése a mondat szintje alá (kevesebb mondategység). Hová süllyednek az önálló mondategységek? Önálló mondategység lesüllyesztése főnévi szerkezetté. Önálló mondategység lesüllyesztése melléknévi és határozói igeneves szerkezetté. Önálló mondategység lesüllyesztése főnévi igenévi szerkezetté.
A grammatikai összevonás és lesüllyesztés általános jellemzése, jellemző irányok. A műveletek elvégzésének oka. Kötelező művelet vagy fakultatív? A két művelet a fordító szempontjából. Mennyire univerzálisak? Az aszimmetria hipotézis szerint a fordítók kevesebb összevonást és lesüllyesztést végeznek, mint felbontást és felemelést, ami az explicitációs hipotézis közvetett bizonyítéka.