Fordítóiroda

A Villámfordítás fordítóiroda kiemelt szolgáltatása az olasz fordítás. Olasz fordító munkatársaink szöveges és képes dokumentumok olaszról magyarra és magyarról olaszra fordítását végzik.
Árak és határidők    Árajánlat kérése

 

Olasz-magyar és magyar-olasz szakfordítás, lektorálás és hivatalos fordítás

 

A teljes körű internetes ügyintézés révén páratlanul kedvező olasz fordítási árak, az okleveles olasz szakfordító munkatársainknak köszönhetően pedig kimagasló minőség az, amelyet megrendelőinknek kínálunk.

 

A pontos ajánlati ár és határidő olasz fordítás esetén azonnal megtekinthető, illetve árajánlatunk PDF-ben is letölthető. A fordítási határidőre és minőségre garanciát vállalunk.

Árak és határidők    Árajánlat kérése

 

Olasz fordítás, olasz szakfordítás, olasz tolmács

Néhány érdekesség az olasz nyelvről

 

Az olasz nyelv (olaszul: la lingua italiana) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül az újlatin nyelvek csoportjába tartozik. A mai egységes irodalmi nyelv alapja a toszkán nyelvjárás, amely átmenetet képez a keleti és nyugati típusú újlatin nyelvek között. Hangtani szempontból konzervatívabbnak tekinthető a többi újlatinnál, mivel többnyire megőrizte az eredeti szóközi mássalhangzókat, ugyanakkor teljesen elvesztette a latin szóvégi -s hangot, például tempus-tempo. Sok, latin ábécét használó nyelvhez hasonlóan, az olaszban is léteznek hosszú (kettőzött) mássalhangzók, amelyeket a magyarhoz hasonlóan hosszan is ejtenek (ellentétben az angollal, a franciával és a némettel). A legtöbb újlatin nyelvhez hasonlóan a hangsúlyozás sokszor lényeges szerephez jut a jelentés megkülönböztetésében (nem így például a franciában). Hangsúlyos rendszerint az utolsó előtti szótag, de bármelyik lehet az; ha az utolsóra esik, ékezettel jelöljük. Az olasz tulajdonneveket különösen nem szép rossz helyen hangsúlyozni, például Taranto, Rimini, Domenico (helyesen: 'táranto, rímini, doméniko'). A szóvégi rövid magánhangzókat sem szabad - magyar módra - megnyújtani, például Marco (helyesen: 'márko').

A magyar nyelv hangkészletéből az olasz nem használja az ö-ő, ü-ű, h és zs hangokat. Magyarban ismeretlen hangot - gyakorlatilag - nem használ. A nálunk megszokott hangokat egy, két, vagy akár három betűvel írja le (például 'ny'-gn, 's'- sce v. sci, 'dz'-z, 'dzs'- ge v. gi stb.) Vigyázat: az "sch" mindig 'szk' és nem 's', mint a németben. Elválasztás a magyarhoz hasonlóan a mássalhangzóhatáron történik, egy kivétellel, amikor is a következő sorba visszük át mindazt a mássalhangzót, amellyel olasz szó kezdődhet, például que-sto. A diftongusok mellett triftongusokat is használ, például mio, tuoi. Ezek nem választhatók el a magánhangzóhatáron.

Az olaszt nem anyanyelvként beszélők száma korábban csökkenőben volt, az utóbbi időben azonban ismét emelkedik, jelenleg 70 milliósra tehető. Régebbi adatok még 120 millió ember közvetítő nyelvének mondták. Főleg az egykori olasz gyarmatokon beszélték (Etiópia (történelmi nevén: Abesszínia, olaszul: Abissinia), Eritrea, Líbia, Szomália), ezenkívül Szlovéniában, a horvát Dalmáciában és Albániában.

Forrás: Wikipedia

  

Olasz fordítás és olasz tolmácsolás kapcsán kérdéseivel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

 

A Villámfordítás Fordítóiroda elérhetősége: