Fordítás 0-24

A Villámfordítás Fordítóiroda 32 nyelve közül kiemelt jelentőségű a román fordítás. Román fordító munkatársaink szöveges dokumentumok románról magyarra és magyarról románra fordítását végzik.

 

Román-magyar és magyar-román szakfordítás, lektorálás és hivatalos fordítás

 

A teljes körű internetes ügyintézés révén páratlanul kedvező román fordítási árak, az okleveles román szakfordító munkatársainknak köszönhetően pedig kimagasló minőség az, amelyet megrendelőinknek kínálunk.

 

A pontos ajánlati ár és határidő román fordítás esetén azonnal megtekinthető, illetve árajánlatunk PDF-ben is letölthető. A fordítási határidőre és minőségre garanciát vállalunk.

Árak és határidők    Árajánlat kérése

 

Román fordítás, román szakfordítás, román tolmács

 

Néhány érdekesség a román nyelvről

 

A román nyelv (románul: limba romana) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül az újlatin nyelvekhez tartozik, és az egyesek által szintén román nyelvváltozatoknak tekintett aromán, meglenoromán és isztroromán nyelvekkel együtt a keleti újlatin nyelvek csoportját alkotja. A beszélői számát tekintve (kb. 24 millió román anyanyelvű és 4 millió nem román anyanyelvű) a román az ötödik nyelv az újlatin nyelvek között, a spanyol, a portugál, a francia és az olasz után. Az anyaországon (Románia, kb. 20 millió) kívül a legtöbben Moldovában (2,5 millió), Ukrajnában (410 000), Oroszországban (178 000) és Szerbiában (88 000) beszélik. Délkelet-Magyarországon 8000 román anyanyelvű személy él.

A román (vagy dákoromán) nyelv legközelebbi rokonai, az újlatin nyelvek keleti csoportjának további tagjai (az aromán, a meglenoromán és az isztroromán) a Dunától délre honosak. Beszélőiket a közös vlach elnevezéssel szokták emlegetni.

  •            Az aromán (vagy macedoromán) nyelvet Macedóniában, Albániában, Görögországban, Bulgáriában és Szerbiában beszéli kb. 300 000 főre becsült népesség.
  •            A meglenoromán nyelvet beszélők száma nagyon kicsi (12 000-20 000 körüli). Ők Görögországban, Szalonikitól északra, Moglena tartományban élnek.
  •            Az isztroromán nyelvet beszélők még kevesebben vannak (300 és 3000 között), és Horvátországban, az Isztriai-félszigeten élnek.

A román hivatalos nyelv Romániában (kb. 20 millió beszélő), Moldova Köztársaságban (2,5 millió beszélő), ideértve Transznisztriát (az úgynevezett Dnyeszter Menti Köztársaságot) is, valamint a szerbiai Vajdaságban. Moldovában és Transznisztriában hivatalosan moldáv nyelvnek nevezik. Az Európai Unió egyik hivatalos nyelve is a román, valamint az újlatin nyelveket beszélő országok szervezetének, a Latin Uniónak is. Nagyobb számú románajkú nemzetiség él Ukrajnában (kb. 410 000), Oroszországban (178 000), Szerbiában (88 000), Bulgáriában (11 000) és Magyarországon (8000).

Igen jelentős a románul beszélők száma az emigrációban, főleg az utóbbi években, bár erről nincsenek pontos adatok: kb. 530 000 Spanyolországban, 370 000 az Amerikai Egyesült Államokban, 280 000 Olaszországban, 73 000 Németországban, 60 000 Franciaországban, 51 000 Kanadában. Bár nem lehet őket emigránsoknak tekinteni, ide kell számítani 250 000 románul beszélő izraeli állampolgárt is.

Kb. négymillió személy beszéli a románt mint második nyelvet. Romániában a lakosság 4%-a, a Moldovai Köztársaságban ugyancsak 4%-a. Idegen nyelvként beszélik valamilyen szinten Magyarországon (a lakosság 3%-a), Bulgáriában és Cipruson (a lakosság 1%-a). A román nyelvet tanítják nemzetiségi nyelvként a Romániával szomszédos országokban és idegen nyelvként 38 országban.

A román nyelv jelenléte az interneten viszonylag csekély (0,33%-os volt 2005-ben). A román nyelv nyelvtana hasonlít a többi újlatin nyelvére, mivel a latin nyelv leszármazottja. Morfológiai típusát tekintve a román nagyobb mértékben flektáló nyelv, mint a többi újlatin nyelv, azaz ragokkal (külső flexió) és tőhangváltással (belső flexió) fejezi ki az alaktani kategóriákat úgy, hogy gyakran egyazon rag több kategóriát kifejező morféma.

Forrás: Wikipedia

 

 

Román fordítás és román tolmácsolás kapcsán kérdéseivel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

 

A Villámfordítás Fordítóiroda elérhetősége: