Fordítóiroda

A Villámfordítás Fordítóiroda 60+ nyelve közül kiemelt jelentőségű a szlovén fordítás. Szlovén fordító munkatársaink szöveges dokumentumok szlovénről magyarra és magyarról szlovénre fordítását végzik. Üzleti iratok (alapító okirat, pénzügyi jelentés, mérleg, számviteli beszámoló, szerződés) szlovén fordítását szlovén fordító munkatársaink nagy gyakorlattal végzik.

 

Szlovén-magyar és magyar-szlovén szakfordítás, lektorálás és hivatalos fordítás

 

A teljes körű internetes ügyintézés révén páratlanul kedvező szlovén fordítási árak, az okleveles szlovén szakfordító munkatársainknak köszönhetően pedig kimagasló minőség az, amelyet megrendelőinknek kínálunk.

 

A pontos ajánlati ár és határidő szlovén fordítás esetén azonnal megtekinthető, illetve árajánlatunk PDF-ben is letölthető. A fordítási határidőre és minőségre garanciát vállalunk.

Árak és határidők    Árajánlat kérése

 

Szlovén fordítás, szlovén szakfordítás, szlovén tolmács

 

Néhány érdekesség a szlovén nyelvről

 

A szlovén nyelv (szlovénül: slovenski jezik vagy slovenscina) az indoeurópai nyelvcsalád tagja, legközelebbi rokonai a szláv nyelvek, közülük is a szerbhorvát nyelv; de ezektől lényegesen jobban különbözik, mint ahogy azok egymástól. Körülbelül kétmillióan beszélik, túlnyomó részük az anyaországban, valamint Ausztriában (Karintiában), Olaszországban (Friuli határ menti területein és Trieszt környékén), valamint Magyarországon Szentgotthárd környékén. Van két változata, amely egyesek szerint bír nyelvi normával, az egyik a vend nyelv, amit Magyarországon is beszélnek, a másik a réziai nyelv, amelyet az olaszországi szlovén kisebbség egy része használ.

A nyelv Szlovéniában hivatalos nyelv. A szlovén nyelvet a latin írás betűivel írják. A szlovén nyelvben a hangsúly szabad, azaz bármelyik szótagra eshet. A helyesírásban a hangsúlyt nem jelölik, nyelvészeti témájú, illetve oktatási anyagokban azonban különböző jelöléseket használnak.

A szlovén nyelv több mint hetven dialektusra oszlik amelyek az Alpok, a Dinári-hegység és a pannon dombság vidékein találhatók, de ezek közül csak 48 nyelvjárás alaposabban ismert. Két dialektus, amely ezen régió két szélén található, gyakorlatilag önállósult a szlovéntől, mivel nyelvi jegyeik nagyfokú különbséget mutatnak.

A szlovén dialektuscsoportok az alábbiak:

  •            Dolenjskai
  •            Gorenjskai
  •            Karintiai (szlovénül Koroskai)
  •            Tengermelléki (szlovénül Primorskai)
  •            Pannon
  •            Rovtarskai
  •            Kocevski

 

vend (prekmurscina, prekmürscina) a pannon csoport legnagyobb dialektusa. A 19-20. században vita tárgya volt, hogy tekinthető-e a szlovén nyelv részének. A két világháború között a magyar revíziós szellemű történetírás hamis és tudománytalan elméletekkel próbálta meg a szláv nyelvektől elvonatkoztatni. Ma is vitatkoznak a vend nyelvi vagy nyelvjárási jellegét illetően, olyanképpen, hogy tekinthető-e második szlovén nyelvi normának.

A vendnek a szlovéntól jóval eltérőbb szókészlete, kiejtése és ragozása van, sőt rendelkezik külön irodalmi nyelvvel is. 1920-ig a Muravidék és a Vendvidék oktatásában, sajtójában, sőt közigazgatásában használták. Ma A regionális és kisebbségi nyelvek alapokmánya értelmében akár regionális nyelvnek is be lehetne sorolni, de sem Szlovéniában, sem Magyarországon nem tettek lépéseket ennek érdekében.

réziai Olaszországban használatos. Szintén alakított ki - ugyan nem teljes - irodalmi formát, valamint lexikai és nyelvtani sajátosságai is nagyfokú eltéréseket mutatnak. A vendhez hasonlóan a réziait is elzártság alakította ki, amelyre hatást gyakoroltak az őt körülvevő újlatin nyelvek, mint az olasz, a velencei és a friuli nyelvek. Sajnos a réziai nyelv beszélőinek száma nem emelkedik másfélezer fölé, s nincs remény arra, hogy fennmaradhat.

Forrás: Wikipedia

 

 

Szlovén fordítás és szlovén tolmácsolás kapcsán kérdéseivel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

 

A Villámfordítás Fordítóiroda elérhetősége: