Fordítóiroda

A Villámfordítás Fordítóiroda 60+ nyelve közül kiemelt jelentőségű a héber fordítás. Héber fordító munkatársaink szöveges dokumentumok héberről magyarra és magyarról héberre fordítását végzik.

Héber-magyar és magyar-héber szakfordítás, lektorálás és hivatalos fordítás

A teljes körű internetes ügyintézés révén páratlanul kedvező héber fordítási árak, az okleveles héber szakfordító munkatársainknak köszönhetően pedig kimagasló minőség az, amelyet megrendelőinknek kínálunk.

A pontos ajánlati ár és határidő héber fordítás esetén azonnal megtekinthető, illetve árajánlatunk PDF-ben is letölthető. A fordítási határidőre és minőségre garanciát vállalunk.

Árak és határidők    Árajánlat kérése

Héber fordítás, héber szakfordítás, héber tolmács

Néhány érdekesség a héber nyelvről

A héber nyelv, amelyet köznapi és tradicionális kifejezéssel egyszerűen zsidó nyelvnek is neveznek, az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozó nyelv, Izrael állam hivatalos nyelve, amelyet a 19-20. századi nyelvújítás tett alkalmassá a modern használatra. A nyelvet héber írással írják.

A héber nyelvet a zsidók már a Krisztus születése előtti századokban is egyre kevésbé használták, a mindennapi élet nyelve a hellenizált, utóbb római fennhatóság alá kerülő Júdeában az arámi és a görög ill. valamelyest a latin volt. A héber mindinkább liturgikus célokat szolgált, bár a diaszpórában szétszóródó zsidóság összekötő kapcsa mindig is a héber nyelv maradt. A közép- és újkor folyamán a zsidóság különböző nyelveket használt, annak megfelelően, hogy az egyes közösségek melyik ország vagy birodalom területén éltek. Kialakultak "zsidó nyelvek" is, amelyek közül a legismertebb a germán nyelvek közé tartozó jiddis, vagy az újlatin ladino. A héber nyelv modern változata az ivrit. A klasszikus, archaikus változat (amelyen az Ószövetség/Tanach is íródott) pedig a klasszikus héber, bibliai héber, esetleg óhéber.

A héber írás eredeti formájában egy 22 betűt (vagy karaktert) tartalmazó, úgynevezett "abdzsad" (abjad), azaz tisztán mássalhangzóírás, amelyet az ókortól kezdve napjainkig a héber nyelv írására használnak. Ugyanezt az írást használták és használják ma is, esetleges kisebb módosításokkal a zsidó diaszpóra számos más nyelvének - például a német jiddis, a spanyol ladino vagy a judeo-arab nyelvek - leírására is. A bibliai szövegek lejegyzése során kialakult úgynevezett pontozási rendszer eredetileg nem volt része az írásnak.

Az írástípusok tekintetében szokás föníciai, arámi, samaritánus, héber stb. írásokat külön tárgyalni, ezek azonban csak a betűformában mutatnak eltérést, mind ugyanannak az írásnak a változatai. Éppen ezért a betűk sorrendje, elnevezéseik, fonetikai értékük és használatuk módja is megegyezik.

A héber nyelvhez használt írástípusok a történelem során jelentősen változtak, így beszélhetünk óhéber, kvadrát, rási és modern kurzív típusú írásokról. Az ókori Izraelben eredetileg használt óhéber és a mai kvadrát semmiben sem hasonlít egymásra, utóbbi az arámiból fejlődött ki.

Héber fordítás és héber tolmácsolás kapcsán kérdéseivel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

A Villámfordítás Fordítóiroda elérhetősége: