Fordítóiroda

A Villámfordítás Fordítóiroda 60+ nyelve közül kiemelt jelentőségű a svéd fordítás. Svéd fordító munkatársaink szöveges dokumentumok svédről magyarra és magyarról svédre fordítását végzik. Üzleti iratok (alapító okirat, pénzügyi jelentés, mérleg, beszámoló, szerződések) svéd fordítását svéd fordító munkatársaink nagy gyakorlattal végzik.

 

Svéd-magyar és magyar-svéd szakfordítás, lektorálás és hivatalos fordítás

 

A teljes körű internetes ügyintézés révén páratlanul kedvező svéd fordítási árak, az okleveles svéd szakfordító munkatársainknak köszönhetően pedig kimagasló minőség az, amelyet megrendelőinknek kínálunk.

 

A pontos ajánlati ár és határidő svéd fordítás esetén azonnal megtekinthető, illetve árajánlatunk PDF-ben is letölthető. A fordítási határidőre és minőségre garanciát vállalunk.

Árak és határidők    Árajánlat kérése

 

Svéd fordítás, svéd szakfordítás, svéd tolmács

 

Néhány érdekesség az svéd nyelvről

 

A svéd nyelv (svédül: svenska) az indoeurópai nyelvek germán családjába tartozó észak-germán, avagy skandináv nyelv. Legközelebbi rokona a dán, mellyel együtt az észak-germán nyelvek keleti csoportját alkotják, míg a nyugati ághoz a norvég, a feröer és az izlandi nyelvek tartoznak. Ezek között a nyelvek között a rokonság oly közeli, hogy a svédek, norvégok és dánok saját anyanyelvüket használva többé-kevésbé megértik egymást. A földrajzilag távolabb fekvő területeken beszélt skandináv nyelvek, az izlandi és feröer azonban más helyzetben vannak. Utóbbiak saját, elszigetelt fejlődési utat jártak be, és a kontinensen élő skandináv beszélők már nem értik meg ezeket a nyelveket.

A svéd nyelv anyanyelvi beszélőinek száma kb. 9 millió. Svédországban és Finnországban hivatalos nyelv.

Svédország dialektikus sokszínűsége a földrajzi távolságokból valamint az éghajlati sajátosságokból adódó regionális elszigeteltségből ered. A dialektusok a kereskedelem révén már a történelmi időkben is érintkeztek egymással, igazi egységesülő hatás azonban csupán napjainkban felfedezhető a tömegmédia hatása révén.

A svéd nyelvben a nyelvészek 6 fő csoporton belül 20 különböző dialektust különböztetnek meg. A Svearike, azaz a Mälar-tó melletti vidék dialektusain kívül, melyek egyébként a svéd irodalmi nyelv alapját képezik, kiemelendő a dalarnai dialektus, valamint Gotland szigetének sajátos dialektusa, mely elszigeteltségéből adódóan sok tekintetben nagyfokú eltéréseket mutat a kontinentális svéd nyelvhez képest.
A dialektusok mindegyike, a dalarnai, norrbotteni, valamint a gotlandi dialektusok kivételével egyenes kontinuumon haladva visszavezethető az óészaki nyelvre, a norvég és a dán dialektusokkal együtt.


A standard svéd nyelv a főváros, Stockholm környékén beszélt dialektusból fejlődött ki. Az irodalmi nyelv megnevezése rikssvenska, azaz „birodalmi svéd”, vagy „nemzeti svéd”, más megnevezésben högsvenska, utóbbi megnevezés azonban inkább Finnország területén használatos, míg Svédországban az előbbi megnevezést használják.

Apró érdekesség a Svéd Kereskedelmi Intézet (Handelns Utredningsinstitut) 2005-ös felmérése, melyben a megkérdezettek 54%-a nevezte meg az irodalmi svédet, mint azt a nyelvet, melyet a kereskedelemben előnyben részesítene (például üzletemberekkel való tárgyalások során vagy telefonos megkeresések alkalmával). A gotlandi és värmlandi dialektusokkal szemben a megkérdezettek bizalmatlanságukat fejezték ki. A norrlänska dialektust a megkérdezett 800 ember 25%-a nevezte olyan dialektusnak, melynek hallgatása bizalmat ébreszt.

Forrás: Wikipedia

 

Svéd fordítás és svéd tolmácsolás kapcsán kérdéseivel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

A Villámfordítás Fordítóiroda elérhetősége: